Usavršavanja za trenera nogometa UEFA A kategorije

Nogometna akademija HNS objavljuje N A T J E Č A J za upis na nastavni program usavršavanja za trenera nogometa UEFA A kategorije, po modelu i programu Nogometne akademije HNS i UEFA (prema UEFA Trenerskoj konvenciji program edukacije za trenera UEFA A).
Program organizira Nogometna akademija HNS.

Natječaj UEFA A – 2024 -25