Mikrokvalifikacija za trenera/icu I razine UEFA C kategorije

Nogometna akademija HNS objavljuje N A T J E Č A J za upis u program stjecanja mikrokvalifikacija za trenera/icu I razine UEFA C kategorije, koji provodi Nogometna akademija HNS (prema UEFA Trenerskoj konvenciji program edukacije za Grassroots
trenere/ice UEFA C kategorije).

Natječaj – Mikrokvalifikacije za stjecanje zvanja trenera I razine UEFA C kategorije