ANGAŽIRANJE – PROPUSTI – NEGAT. OCJENE

Lista delegata angažiranje

Lista delegata angažiranje 22-23

Angažiranje delegata na ŽNL-a -jesenski dio 2022-2023.g.

Lista delegata negativna ocjena

Propusti