NATJEČAJ ZA TEČAJ ZA NOGOMETNE SUCE

NATJEČAJ ZA NOVE SUCE

 

ZBOR NOGOMETNIH SUDACA
NOGOMETNOG SAVEZA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
NATJEČAJ ZA TEČAJ ZA NOGOMETNE SUCE
Pozivamo sve zainteresirane kandidatkinje i kandidate da se prijave na tečaj za
zvanje nogometni sudac-pripravnik. Ispit za nogometnog suca može polagati
osoba koja u vrijeme prijavljivanja za ispit nije mlađa od 16 godina niti starija od
40 godina. Ispit ne može polagati :
a) osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena za kazneno djelo,
kao i osoba protiv koje se vodi kazneni postupak,
b) osoba koja je diskvalificirana odlukom mjerodavnog odbora sportskog
saveza,
c) osoba s tjelesnim nedostacima ili zdravstvenim nalazima koji bi mogli
onemogućiti normalno obavljanje dužnosti nogometnog suca.
Potvrde i ocjene o zadovoljavanju traženih uvjeta kandidati su, uz ostale
dokumente, dužni dostaviti prije polaganja ispita.
Uz prijavu o polaganju ispita, potrebno je dostaviti:
a) domovnicu (fotokopija)
b) kratki životopis s osvrtom na sportski rad
c) dokaz o igračkom stažu (za one koji koriste beneficirani staž)
d) potvrdu o nekažnjavanju koju daje ovlašteno tijelo
e) liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti
Pozivamo sve zainteresirane kandidatkinje i kandidate da prijavu pošalju na
e-mail: [email protected] (091-512-0935) sa sljedećim podacima:
ime i prezime, datum rođenja,mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona
(mobitela), e-mail adresa. Točan termin početka održavanja tečaja za
nogometne suce biti će objavljen na web stranici Nogometnog saveza
Bjelovarsko-bilogorske županije, te putem e-mail-a na adrese prijavljenih
kandidata. Svu prateću dokumentaciju potrebno dostaviti do početka tečaja
PREDSJEDNIK ZNS NSBBŽ BRUNO MARIĆ , savezni nogometni instruktor

Related posts