Način preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama

Komisija za ovjeru registracija klubova i igrača, temeljem čl. 78. Pravilnika o statusu igrača i registracijama, dana 30.11.2021.godine donijela je O D L U K U o načinu preregistracije i stjecanja prava nastupa igrača/ica na javnim utakmicama.

Odluka o preregistraciji igrača u 2022.godini