Klubovi koji imaju zaposlene radnike sa važećim ugovorom o radu

Poštovani predstavnici nacionalnih športskih saveza!

Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19  Središnji državni ured za šport poduzima radnje i priprema mjere očuvanja radnih mjesta stručnih i drugih osoba neophodnih za održivost športskih klubova registriranih kao udruge građana koji sudjeluju u redovnom sustavu natjecanja te koji su punopravni članovi vašeg nacionalnog športskog saveza, odnosno športskih saveza pojedinog športa gradske i županijske razine. Cilj prikupljanja traženih podataka je utvrditi stvaran broj stručnih i drugih osoba neophodnih za održivost športskih klubova/saveza, a odnosi se na:

– radnike koji imaju važeći ugovor o radu ili su ga sklopile najkasnije do 1. ožujka 2020. godine;

– radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu sa športskim klubom/savezom, kojima je taj posao osnovna djelatnost iz koje ostvaruju prvi dohodak te kojima trošak plaće nije financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih

  izvora;

– radnike koji temeljem samostalne sportske djelatnosti obavljaju stručne poslove u športu za športski klub/savez, kojima je taj posao osnovna djelatnost iz koje ostvaruju prvi dohodak te kojima trošak plaće nije financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih izvora.

Naglašavamo kako je u interesu vaših klubova i saveza ispravno popunjavanje priloženog online obrasca koji direktno može pripomoći održivosti sustava športa u Republici Hrvatskoj u ovom teškom razdoblje s kojim se suočavamo.

Slijedom navedenog, a kako bi mogli što prije definirati sve protokole za navedene aktivnosti, molimo vas da popunite online upitnik najkasnije do 30. ožujka 2020. godine.

online obrazac: https://forms.gle/eperiPzDiujJWv6S7

S poštovanjem,