PETICA - U-12 i U-14 - razultati i raspored finalnog dana