Tag Archives: Obvezni seminar za licenciranje trenera – područni i županijski Instruktori

Obvezni seminar za licenciranje trenera – područni i županijski Instruktori

Poštovani, Priloženo dostavljam obavijest o održavanju seminara za licenciranje trenera I i II lige te obavijest Glavnog Instruktora vezanu za seminar. Seminaru su obvezni prisustvovati svi područni i županijski instruktori. Instruktori su obvezni svoj dolazak na seminar prijaviti u direktnom kontaktu s referadom Nogometne akademije HNS na mail nogometna.akademija@hns-cff.hr ili tel. 01 2019184 najkasnije do 07. lipnja 2019. […]