6. MEMORIJAL „DOMINIK DEŽELIĆ”

6. MEMORIJAL „DOMINIK DEŽELIĆ”

GRADSKI STADION U ČAZMI,    22.06.2017(petak)

09:00-19:30 SATI

FINALE U 18:30

Kategorija: U-11

(2007/8. godište)

Igralište: 2 TERENA 60×40 METARA

Broj igrača u polju: 7+1

Related posts