Preporuka za održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom održavanja športskih natjecanja na otvorenom
tijekom epidemije virusa SARS-CoV-2 (bolesti COVID-19) radi zaštite organizatora, športaša, osoblja i
ostalih sudionika. Primjenjuju se na sve prostore i objekte u kojima će se organizirati športska
natjecanja.
Održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva dopušta se uz pridržavanje
ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne
mjere.

PREPORUKE ZA ŠPORTSKA NATJECANJA