Natječaji HNS-a

U prilogu tri natječaja za upis novih polaznika NA HNS :

– Voditelja u nogometu C kategorije (120 sati)

– Trenera u nogometu UEFA B kategorije (160 sati)

– Trenera u nogometu UEFA A kategorije (190 sati)

Natječaji su službeno objavljeni na internet stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.

Datum objave natječaja je 15.05.2018.  i natječaji su otvoreni su do 15.06.2018.

Za pravilnu prijavu na natječaj  potrebno je izvršiti elektronsku prijavu na stranicama HNS te dostaviti traženu dokumentaciju u NA HNS do propisanog roka.

Dana 15.05.2018. u 10 .00  će biti otvorena i mogućnost elektronske prijave na internet stranicama HNS-a.

 

Natječaj za upis polaznika stručnog osposobljavanja za trenera-icu UEFA B kategorije 2018.

Natječaj za upis polaznika stručnog osposovljavanja za voditelja-icu u nogometu C kategorije 2018.

Natječaj za upis polaznika stručnog usavršavanja za trenera-icu UEFA A kategorije 2018.

Related posts